Eki 072011
 

Çocuklar aletlerin nasıl çalıştığını düşünerek bulma, yeni kelimeler ve fikirleri
öğrenme, güçlü kaslar oluşturma ve bunları kontrol edebilmeyi öğrenme, hayal gücünü
geliştirme, problem çözme ve işbirliği yapabilme gibi pek çok beceriyi oyun oynarken
öğrenir.
Çıngıraklar, basınca öten oyuncaklar, toplar, yapbozlar, boncuklar ve kart oyunları
çocukların el-göz koordinasyonunu geliştiriyor, problem çözme ve işbirliğini teşvik ediyor
ve aletlerin çalışmasında fikirler yaratılıyor. Continue reading »


Gelen aramalar:


Eki 072011
 

Belleği çalıştıran, problem çözme becerisini geliştiren oyun materyalleri; Yap-boz,
takmalı, sökmeli oyuncaklar, ip ve boncuk, halka, anahtar, kilit, ayna, büyüteç, mıknatıs,
boncuklu hesap tahtası, kitaplar.
Erken çocukluk dönemine uygun önerilen bellek geliştirici oyuncaklar
Yeni doğanda;
 Hareketli oyuncaklar: (Göz odaklamasını teşvik eder; işitsel uyarı sağlar)
 Parlak renkli, kalın desenli kitaplar
 Geçmeli oyuncaklar: (Dokunsal uyarı yapar ve güvenlik hissi verir.)
 Müzikli oyuncaklar: (Dikkatin artmasını sağlar ve sakinleştirir)
 Çıngırdaklar: (Sesleri farketmesini sağlar)
 Kırılmaz Aynalar : (Bebeğin kafasını kaldırmasını teşvik ederek, kendini
keşfetmesini sağlar) Continue reading »


Gelen aramalar:


 Posted by at 4:45 pm
Eki 072011
 

Yaşam ve öğrenme görsel uyarıcılarla dolu bir dünyada devam etmektedir. Sosyal
yaşam hakkında bilgi edinmenin önemli bir yolu olan görsel yetenek öğrenmede etkilidir.
Görme duyusuyla elde edilen bilgiyi anlamak için birey görsel izlenimlerini anlamlı bir
şekilde örgütlemeli, sınıflamalı ve genelleyebilmelidir. Bireyin gördüğü kavrama yeteneği
olan görsel algılama okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır.
Gözlem becerisinin gelişmesini sağlayan etkinliklerle amaç; Continue reading »


Gelen aramalar:


 Posted by at 4:41 pm
Eki 072011
 

Çocukların etkin olarak katılım gösterdikleri oyunla eğitim onların özgüven
duygularının, problem çözme, sorunları ile başa çıkabilme becerilerinin, bağımsız düşünme
güçlerinin, çok yönlü yaratıcılıklarının gelişmesinde çok önemlidir. Eğitici oyuncaklarda bu
amaçlara ulaşılmasında önemli bir yer tutar.

Kavramların geliştirilmesine yardım eden oyuncaklar
Erken çocukluk döneminde çocukların belirli kavramları öğrenmeleri gerekir. Eğitim
kurumlarında öğretmen yaptığı yıllık, günlük planlarda renk, şekil, sayı, boyut, zaman vb.
kavramlara da yer verir. Eğitici oyuncaklar, planda yer alan bu kavramların zevkli, kolay ve
doğru öğrenebilmesinde yardımcı olurlar. Erken çocukluk döneminde ele alınması önerilen
kavramlar şunlardır.
 Şekil kavramı (büyük-orta-küçük, yuvarlak, kare, üçgen, dikdörtgen, bütünyarım, Continue reading »


Gelen aramalar:


Eki 072011
 

Tanımı ve Önemi
Eğitici oyuncaklar, çocuklara erken yaşta kazandırılmak istenilen kavramları
(eşleştirme, farklı olanı bulma, parçaları birleştirme, gruplama, sıralama, ilişki kurma v.b.)
hem eğlendirici, hem de eğitici yöntemlerle çocuğa öğretmeye yardımcı olan oyuncaklardır.
Bebeklikten itibaren eğitici oyuncaklar, çocuğun gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Continue reading »


Gelen aramalar:


Eki 072011
 

Bebekler, doğar doğmaz dış dünyayı duyu organları aracılığı ile tanımaya başlar.
Çevresinde bulunan her nesne onun için uyarıcı ve öğretici niteliğindedir. Hızla büyüdüğü ve
değiştiği ilk yıllarda oyun ve oyuncaklar, bebeğin neredeyse tüm zamanını alır.
Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar, çocuğun zihinsel, bedensel ve psikososyal
gelişimine yardımcı olur. Bir yandan eğlenceli anlar yaratırken diğer yandan da etkili
bir eğitimsel görev üstlenir. Oyuncak, bebeği oyalayarak annenin rahat etmesini sağlayacak
bir nesne olarak değil, önemli bir eğitim aracı olarak görülmelidir.

Çocuğun gelişiminde bu derece önemli rol oynayan oyuncakların seçimini özenle
yapmalı oyuncak seçerken şu noktalara dikkat edilmelidir:
 Seçilen oyuncak çocuğun yaşına, gelişim seviyesine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun
olmalı,
 Oyuncak sade, ayrıntıları az, sivri köşeleri yuvarlatılmış, kaliteli malzemeden
yapılmış olmalı,
 Oyuncağın biçimi ve boyutları, kullanacağı amaca ve oyun alanına uygun
olmalı,
 Oyuncak, dayanıklı, sağlam olmalı, kolayca temizlenmeli,
 Seçilen oyuncak hava koşullarına ve uzun süre kullanıma elverişli olmalı,
 Oyuncak çok yönlü olmalı,

Oyuncak çocuğun gelişim alanlarının tümünü birden destekleyebilecek zengin
uyarıcıları içermeli,
 Oyuncağın yanıcı, parlayıcı nitelikleri olmamalı, boyası çıkmayan, parlak, canlı
renklerde, zehirsiz boya ya da vernikle boyanmış olmalıdır.

megep EĞİTİCİ OYUNCAKLAR modülü


Gelen aramalar:


Eki 072011
 

Yapılan araştırmalar, çocukların gerek zihinsel, gerekse bedensel gelişiminde oyun
kavramının ön plana çıktığını gösteriyor. Oyun oynamak, sanıldığı gibi zaman geçirmeye
yarayan, belli kuralları olan, eğlence amaçlı bir aktivite olmanın ötesinde, çocuğa gelecek
yaşantısında gerekli olacak her türlü bilgi ve beceriyi kazandırmada hazırlık niteliği taşır.
Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları
ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir.
Oyunla dünyayı değerlendirmeye ve anlamaya başlayan çocuk, aynı zamanda
toplumsal ilişkileri, kuralları, yenmeyi, yenilmeyi öğrenmeye başlar. Kurallara uymanın
zorunluluğunu da oyun ortamında keşfeder ve yüklendiği rolün üstesinden gelebilmek için
çabalarken, diğer taraftan da sorumluluk duygusunu öğrenir.
Oyunun çocuğun gelişimine olan önemi saymakla bitmez. Çocuk oyun oynarken
oyuncakları ile kendisine ayrı bir dünya yaratır. Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan
oyuncaklar, çocuğun zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerini destekleyen, hayal
gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

 

megep EĞİTİCİ OYUNCAKLAR modülü


Gelen aramalar:


 Posted by at 3:50 pm