Eki 072011
 

Çocukların etkin olarak katılım gösterdikleri oyunla eğitim onların özgüven
duygularının, problem çözme, sorunları ile başa çıkabilme becerilerinin, bağımsız düşünme
güçlerinin, çok yönlü yaratıcılıklarının gelişmesinde çok önemlidir. Eğitici oyuncaklarda bu
amaçlara ulaşılmasında önemli bir yer tutar.

Kavramların geliştirilmesine yardım eden oyuncaklar
Erken çocukluk döneminde çocukların belirli kavramları öğrenmeleri gerekir. Eğitim
kurumlarında öğretmen yaptığı yıllık, günlük planlarda renk, şekil, sayı, boyut, zaman vb.
kavramlara da yer verir. Eğitici oyuncaklar, planda yer alan bu kavramların zevkli, kolay ve
doğru öğrenebilmesinde yardımcı olurlar. Erken çocukluk döneminde ele alınması önerilen
kavramlar şunlardır.
 Şekil kavramı (büyük-orta-küçük, yuvarlak, kare, üçgen, dikdörtgen, bütünyarım,
düz-eğri, kenar-köşe v.b)
Çocukların geometrik şekilleri tanımalarına ve öğrenmelerine yardım eden çalışma ve
etkinliklerdir. Şekil kavramı, günlük plan içinde yer alan tüm etkinlikler yoluyla çocuklara
kazandırılabilir. Örneğin; öğretmen üçgen, yuvarlak, daire şeklinde çomak kuklalar
hazırlayarak, hikâye anlatabilir.

 Zaman kavramı ( dün-bugün-yarın, gece-gündüz, sabah-öğle-akşam v.b.)
Çocukta zaman kavramının gelişimi için, bilişsel bir yapılaşmanın oluşmasına
gereksinim vardır. 4 yaşına kadar çocuklar, daha çok şimdiki zamanla ilgilenirler. Sınıfta
ekilen bir fidenin gelişimi zaman kavramını geliştirici bir çalışmadır.

 Mekan kavramı ( uzak-yakın, iç-dış, ön-arka, içeri-dışarı, alt-üst-orta, altındaüstünde,
sağında-solunda, ileri-geri v.b.).
Uzayda konum kavramı ile ilgili hazırlanmış pek çok kartlar, pazen tahtalar, çocuklar
tarafından bireysel ya da grupça oynanabilmektedir. Öğretmen mekânda konum kavramı ile
ilgili pek çok kart hazırlayabilir ve öyküler oluşturabilir.

 Sayı kavramı (1-20 arası sayılar, basit toplama, çıkarma işlemleri )
Çocuklara saymayı öğretmek, sayıları tanıtmak, sayıların birbirleriyle olan ilişkisini
kavramlarına yardım etmek amacıyla yapılan etkinliklerdir. Tüm kavramlarda olduğu gibi bu
dönemde kazanılan sayısal bilgiler çocuğun eğitimi için sağlam bir temel oluşturur.
Oyuncaklar basitten karmaşığa doğru hazırlanmalıdır.

 Renk kavramı ( ana renkler, ara renkler )
Renk kavramı, çocukta 2 yaşından sonra gelişmeye başlar. Çocuklar zıt renkleri, daha
kolay öğrenirler. Çeşitli dominolar, kartlar, tombalalar hazırlanarak, renk kavramı oyun
yoluyla öğretilebilir.

 Nicelik (miktar) kavramı ( az-çok, hiç-hepsi-çoğu-birçoğu-hiçbiri-birkaçıyarısı
v.b.)
Erken çocukluk dönemindeki çocuklar başlangıçta, nicelik kavramıyla ilgili işlemlerde
görsel algılamayla yapılan çalışmalarda daha başarılıdırlar. Çocuklar, azlık çokluk
kavramıyla ilgili kavramı kazanırken, aralıklı çizilmiş aynı sayıdaki bir nesneyi boşluk
bırakmadan çizilip gördüğünde aralıklı olanın daha çok olduğunu söyler. Bunun zamanla eşit
olduğunu öğrenir. Aynı örnek, sıvı dolu uzun ve kısa olan bardaklarla da yapılabilir.
 Boyut Kavramı ( büyük-küçük, uzun-kısa, geniş-dar, yüksek-alçak, kalın-ince
v.b)

Boyut kavramına ait ilk davranışlar 2-3 yaşındaki çocuklarda büyük-küçük olanı tanıma ayırt etme ile ortaya çıkmaktadır.

megep EĞİTİCİ OYUNCAKLAR modülü


Gelen aramalar: